Individuel coaching/supervison

Når jeg mødes med dig i samtalen, er der først og fremmest fokus på etikken fremfor teknikken. Jeg søger gennem forskellige tilgange at være samtalepartneren, der hjælper dig med at få frisat din energi og med at skabe fornyet livsmod. Det er et centralt mål i samtalerne, at du finder nye tanke- og handlemuligheder, som åbner for dine potentialer.

Hvis du har spørgsmål eller vil lave en aftale, kontakt mig på 30307606 eller mail@charlotteeli.dk

CharlotteIndividuel coaching/supervison