CV

Uddannelsesmæssig baggrund:
2008-2017    Har deltaget i diverse faglige netværk og kurser om Narrativ organisationsudvikling og narrativ coaching – bla. Dispuk, Villa Venire og Gitte Haslebo
2006-2008   Certificeret som systemisk coach, EMCC akkrediteret, Attractor
2002 – 2004 Master i Sundhedspædagogik, Danmarks Pædagogiske Universitet
1999 – 2000 BA 1 og BA 2 Pædagogik på Københavns Universitet
1987 – 1990 Sygeplejerske, Århus Kommunehospital

Erhvervsbeskæftigelse
2015 Selvstændig konsulent og ekstern lektor ved UC Sjælland, UCC og COK
2008-2014 Lektor og udviklingskonsulent i KLEO, Professionshøjskolen UCC
Har varetaget forskellige jobfunktioner, bl.a. faglig leder af Diplom i projektledelse og organisationsudvikling, har haft særligt fokus på udvikling af didaktik, kvalitetsudvikling og evaluering af uddannelsesindsatser.
Underviser på Diplom i Ledelse, samt ledelsescoach og udviklingskonsulent i forbindelse med udviklingsprojekter i kommuner og organisationer.
2011- Beskikket censor ved Diplomuddannelse i Ledelse
2007- Selvstændigt konsulentfirma- Charlotte Eli
2006-2008 Videncenterkonsulent CVU Storkøbenhavn, 3/5del tid
2005- 2008 Udviklingskonsulent, Glostrup Kommune 2/5del tid
2002-2010 Beskikket censor ved Pædagoguddannelsen
1997- 2006 Lektor, Københavns Socialpædagogiske Seminarium
Har varetaget forskellige funktioner, såsom faglig leder og koordinator på merituddannelse via e-learning, og undervisning på pædagoguddannelsen og PGU.
1990-1997: Sygeplejerske med koordinerende funktioner inden forskellige specialer – høj intensiv afdeling, hjertebørn afdeling og hjemmepleje.

For at høre mere om mine erfaringer, er du velkommen til at kontakte mig på mobil: 3030 7606

CharlotteCV