Aflysning

Generelle afmeldingsbetingelser:

Ved afmelding mere end 3 måneder før opgavestart = Ingen betaling

Ved afmelding mere end 1 måned før opgavestart = Betales 50% af fakturabeløb

Ved afmelding mindre end 1 måned før opgavestart = Betales 100% af fakturabeløb

CharlotteAflysning