Teamudvikling

Mange organisationer vælger at basere en del af opgaveløsningen i en teamstruktur.
Denne form for samarbejde stiller store krav til ledelsen om ændring af ledelsesstil samt til de enkelte teammedlemmers evne til at kunne flytte sig fra deres egne kæpheste over til at få koordineret den fælles retning.
Samarbejds- og teamstrukturer kræver et stort overblik og forståelse hos de involverede. Ekstern støtte i processen med at skabe højtydende team, kan være en bevidst strategi for at hurtigt få et stort udbytte af teamsarbejdet.

Vil du vide mere, kontakt mig på 30307606 eller mail@charlotteeli.dk

CharlotteTeamudvikling