Bliv klædt på til kollegial sparring

Bliv klædt på til at stå for kollegial sparring

  • Er medarbejdere indimellem frustrerede?
  • Har de svært ved selv at finde årsagen og brugbare løsninger?
  • Bliver de blot endnu mere frustrerede og måske fagligt usikre af at snakke med kollegerne?
  • Måske er den kollegiale snak præget af gode råd og udtalelser som “Sådan har jeg da aldrig oplevet det” og Det skal du ikke tage dig af, det er en naturlig del af arbejdet”

Kollegaernes gode råd virker desværre ikke på sigt – men det gør kollegial sparring.

At skabe rammer og kultur for kollegial sparring er en måde at få faglig professionelle distance til faglige udfordringer, vanskeligheder og dilemmaer og finde nye handlemuligheder.

Kollegial sparring træner den enkelte medarbejder i at modtage og give faglig hjælp på en professionel måde. I situationer hvor en medarbejder fx har det vanskeligt med en borger og føler sig fastlåst, oplever at hun ikke slår til og ikke er fagligt dygtig nok, kan kollegial sparring ændre situationen, så medarbejderen genfinder sin faglige dygtighed og finder nye handlemuligheder. Kollegial sparring er en metode til at kvalitetssikre ydelsen, opkvalificere den enkelte medarbejder, løfte gruppens faglige niveau og samarbejde samt professionalisere det kollegiale samtalerum.

Jeg understøtter ressourcemedarbejderne i at stå for den kollegiale sparring.

Hvis du har spørgsmål om hvordan vi kan designe et forløb hos jer, så kontakt mig på 30307606 eller mail@charlotteeli.dk

CharlotteBliv klædt på til kollegial sparring