Kerneopgaven

Få hjælp til at faciltere processer med fokus på kerneopgaven.

Kerneopgaven handler ikke om, hvad I laver, men derimod om, hvorfor I gør det. Det er vigtigt, at der  er en konkret, fælles forståelse for dette ”hvorfor”. Det handler om den fælles motivation, forståelsen af, hvad I sammen skal lykkes med.

Hvad vil I konkret gerne kendes for? Er I enige?
Kerneopgaven kan defineres som den værdi, I skaber sammen med dem i samarbejder med. Præmissen er, at kerneopgaven løses i det relationelle felt. Derfor er det vigtigt at diskutere og konkretisere, hvordan I kan blive endnu bedre til at løse opgaverne sammen med børn, unge, familier og andre samarbejdspartner.

Bevidstheden om den fælles tilgang til opgaveløsningen er vigtig, men det er også her, der ofte ses stor variation i måden, medarbejdere ser deres bidrag på. Der er forskel på, om I sikrer, fremmer, understøtter, udvikler, lærer, underviser, hjælper, faciliterer, coacher eller noget helt andet.
I kan med fordel drøfte, hvem der er jeres målgruppe, herunder også, hvad I kalder jeres målgruppe – og dermed jer selv.

Fokus på kerneopgavens fire dimensioner:

  1. Værdien vi skaber
  2. Den fælles ambition
  3. Vores tilgang til opgaven
  4. Målgruppen

Hvis du har spørgsmål, kontakt mig på 30307606 eller mail@charlotteeli.dk

CharlotteKerneopgaven