Nøglemedarbejdere

Medarbejdere, der varetager koordinations- og udviklingsopgaver, og som i det daglige agerer i en politisk organisation i det særlige felt mellem ledelse og medarbejdere, kan gennem et fokus på de proceskonsultative positioner, roller og metoder få en bredere platform at agere ud fra.
Der kan fx være fokus på
• Teoretisk og metodisk forståelse af den konsultative rolle
• Bevidsthed om egne styrker og valg af position i den konsultative rolle
• Kompetencer til at øge kvaliteten i samarbejdet på tværs af organisationen, med ledelser og andre interessenter

I den indledende fase interviewer jeg Jer, og i et samarbejde analyserer vi jeres behov. Jeg laver herefter en plan for, hvordan udviklingsforløbet kan gribes an, planen drøftes igennem med jer og justeres.

Forløb kan være alt fra individuel coaching af en ressourcemedarbejder, kursusforløb med fokus på proceskonsultative tilgange, coaching af team eller netværk på tværs af organisationen.

Ofte kan det være en fordel at vælge noget litteratur, som deltagerne fordyber sig i inden eller under et forløb. I forbindelse med et forløb vil der være små praksisafprøvninger ala “mikro eksperimenter”, så deltagerne træner nye handlemuligheder undervejs i forløbet.
Forløb kan både foregå lokalt på arbejdspladsen, så det er nemt og bekvemt, eller i naturskønne omgivelser med udsyn, ro og rum til eftertanke.

Som billede på måden at tilrettelægge undervisning på, bruger jeg metaforen ”at rejse”. Al moderne forskning i voksnes læring (fx Illeris, Nonaka, Wenger m.fl.) peger overbevisende på, at kun når vi forbinder ny viden med egne erfaringer, oplevelser og følelser, bliver denne til læring, der skaber nye handlemuligheder for den lærende. Som underviser er jeg en ”guide”, der lægger ”ruter” ud fra min erfaring med, hvad tidligere ”rejsende” har sat pris på, og gør holdt ved særlige ”seværdigheder”.

Charlotte EliNøglemedarbejdere