Generelt om kursusforløb

I den indledende fase interviewer jeg Jer, og i et samarbejde analyserer vi jeres behov. Jeg laver herefter en plan for, hvordan kursusforløbet kan gribes an, planen drøftes igennem med jer og justeres.
Ofte kan det være en fordel at vælge noget litteratur, som deltagerne fordyber sig i inden eller under et kursusforløb. I forbindelse med et kursusforløb vil der være små praksisafprøvninger ala “mikro eksperimenter”, så deltagerne træner nye handlemuligheder undervejs i forløbet.
Kurser kan både foregå lokalt på arbejdspladsen, så det er nemt og bekvemt, eller i naturskønne omgivelser med udsyn, ro og rum til eftertanke.

Som billede på måden at tilrettelægge undervisning på, bruger jeg metaforen ”at rejse”. Al moderne forskning i voksnes læring (fx Illeris, Nonaka, Wenger m.fl.) peger overbevisende på, at kun når vi forbinder ny viden med egne erfaringer, oplevelser og følelser, bliver denne til læring, der skaber nye handlemuligheder for den lærende. Som underviser er jeg en ”guide”, der lægger ”ruter” ud fra min erfaring med, hvad tidligere ”rejsende” har sat pris på, og gør holdt ved særlige ”seværdigheder”.

Hvis du har spørgsmål eller vil lave en aftale, kontakt mig på 30307606 eller mail@charlotteeli.dk

CharlotteGenerelt om kursusforløb