Lederudviklingsforløb

Jeg har mange års erfaring som lektor og ekstern censor på Diplomuddannelse i Ledelse, mit fokus er at støtte ledere i udviklingen af deres lederskab.

Et lederudviklingsforløb vil altid tage udgangspunkt i jeres aktuelle behov og organisationens strategi.

Alt efter behov, kan det fx ske gennem et narrativt perspektiv hvor I gennem en udforskning af hvad der er styrende for jeres lederskab, om I får følgeskab af medarbejderne og den praksis som udspiller sig i Jeres organisation – får konkrete værktøjer, som I kan bruge i jeres praksis, ny indsigt i jeres arbejdsliv og en større teoretisk forståelse for narrativ teori og organisationsudvikling. Vi arbejder ud fra metaforen, at de sandhedsopfattelser, normer og overbevisninger der styrer os, kan ses som medlemskaber af bestemte mentale klubber, hvor et bestemt tankesæt er herskende. Så tag med på en rejse gennem og udforskning af hvilke mentale klubber vi er medlemmer af. Der er uendelige mange klubber, man kan være medlem af fx “De meget hjælpsommes klub” og “Perfektionistklubben”. Den tanke giver de involverede muligheden for at stille medlemskaber i bero/melde sig ud, opgradere medlemskaber eller tegne medlemskaber i helt nye klubber, altså skabe alternative og mere attraktive klubmedlemskaber, fx af “Klubben af dem, der gør andre gode til at løse deres opgaver”. Klubmetaforen giver uanede muligheder for at arbejde med arbejdsrelaterede problemstillinger.

CharlotteLederudviklingsforløb