Hvad er mentale klubber?

Det at se sine egne overbevisninger, som medlemskaber af mentale klubber, hvor bestemte tankesæt er herskende, kan være en måde at få øje på, hvilke overbevisninger, der styrer dig.

En mental klub kan forstås som et tankesæt, én måde at tænke på.

Der er uendeligt mange klubber, man kan være medlem af fx ”De meget hjælpsommes klub”– hvilket indirekte fordrer, at andre er hjælpeløse eller i det mindste har brug for hjælp, måske også uden de egentlig har efterspurgt at få hjælp. ”De undrendes klub”,hvor der spørges til det, som vi ikke ved. “Perfektionistklubben”,hvor der altid kan gøres lidt mere. Ved at være undersøgende i forhold til, hvad der styrer dit lederskab, får du mulighed for at stille medlemskaber i bero, melde dig ud, opgradere medlemskaber eller tegne medlemskaber i helt nye klubber, altså skabe alternative og mere attraktive klubmedlemskaber, fx af ”Klubben af dem, der gør andre gode til at løse deres opgaver”.

Klubmetaforen er udviklet af Michael White som var inspireret af Barbara Mayerhoffs arbejde med genmedlemsgørelse (White 2007)

Kontakt Charlotte Eli og hør mere om muligheden for at skræddersy et forløb som passer til netop jeres behov.

Kontakt på Mail@CharlotteEli.dk eller mobil 30307606

CharlotteHvad er mentale klubber?