“Jeg planlægger og udfører processer med enkeltperson eller grupper, men jeg er ikke terapeut”


“Alle, der deltager i en proces, kender baggrunden og formålet med processen”


“Der er altid fortrolighed omkring det sagte og skete i processerne med mindre andet er aftalt”

“Jeg påtager mig opgaver, som jeg mener, er etisk ansvarlige”