ProcesværkstedI procesværkstedet kan du få hjælp til at designe involverende processer, så du som leder skaber mulighed for, at strategier bliver oversat og I skaber den ønskede kulturudvikling.

Du bestemmer, i hvilket omfang jeg skal involveres i design, detailplanlægning og facilitering, samt hvordan jeg bedst kan støtte op, hvis du selv står for dele af processerne.

Ved at lave en drejebog, hvor processerne planlægges i detaljer trin for trin, bliver det tydeligt, hvilke aktiviteter der skal foregå, hvordan de skal forløbe, og hvilke forberedelser der er nødvendige inden.

Du kan få hjælp til at lave talepapir til den rammesættende velkomst, hvor du bliver knivskarp på WHY; at lave små træningsopgaver undervejs; at formulere de spørgsmål, der skal stilles, så deltagerne får mulighed for at åbne for refleksioner, som kan trække mod den nye kultur. Jeg understøtter også, at der er styr på den helt lavpraktiske planlægning af fx rummets indretning, og hvilke materialer og forplejning der skal være.

Du kan vælge mellem mange forskellige niveauer af proceshjælp. Nedenfor er blot nogle eksempler, og vi tilretter, så det præcis passer til jeres behov.

A. Du (I som lederteam) får træning i procestænkning, I går hjem med en drejebog og mangler kun at detailplanlægge processerne, inden I er klar til at facilitere ararngementet.

B. Vi afdækker succeskriterierne, laver en drejebog, og jeg står for den videre planlægning og facilitering.

C. Med udgangspunkt i et formøde laver jeg drejebogen, som I får som en del af en proceskrukke, som indeholder materialer og introduktionsbreve til hver proces, I skal igennem i løbet af arrangementet. Jeg står altså for alt det forberedende, og I faciliterer sammen ud fra drejebogen og via materialerne i proceskrukken.