Generelt om samtaler

Samtaler har som mål, at du/I bliver beriget, og der åbner sig nye veje. Som samtalepartner kan jeg hjælpe og inspirere dig/ jer til at reflektere over og lære af dine/jeres erfaringer og udvikle handlemuligheder og evner til at nå mål, løse problemer og takle udfordringer i forhold det, du/I ønsker at arbejde med. Professionelle samtaler sætter en udviklings- eller en forandringsproces i gang hos den enkelte eller i teamet.

Jeg arbejder med forskellige former for samtalekunst i en professionel kontekst, coaching, supervision og kollegial sparring, hvor det handler om, at mennesker støttes og udfordres i deres professionelle virke. Jeg har stor erfaring med at skabe udviklende samtaler for medarbejdere og ledere på forskellige niveauer.

Jeg indgår i samtaler ud fra den overbevisning, at de involverede, ved bedst og besidder de ressourcer, som er grundlaget for at opnå det ønskede mål med forløbet. Det er dem der er involveret i samtalerne, som sætter dagsordenen for forløbet, jeg sætter rammen og søger som konsulent at skabe tilpas forstyrrelser, således at der udvikles ny viden hos de involverede.

Jeg arbejder med samtaler ud fra narrative, anerkendende, systemiske, løsningsfokuserede og eksteientielle tilgange.

Samtaler tilbydes som enkeltstående ydelse eller som et led i et længere udviklingsforløb, fx via klippekortsordning.

Hvis du har spørgsmål eller vil lave en aftale, kontakt mig på 30307606 eller mail@charlotteeli.dk