Psykologisk tryghed

Få blik for hvad du som leder kan sætte fokus på, for tage ledelse på psykologisk tryghed i organisationen.

Psykologisk tryghed kan defineres som troen på, at arbejdsmiljøet er så trygt, at folk tør løbe interpersonelle risici. Begrebet henviser til en oplevelse af, at man føler, det er muligt at sige sin mening og tale om relevante idéer, spørgsmål og bekymringer. (Edmondson 2020: 36)

Læs mere i denne artikel jeg har udgivet på Lederweb om at lade værdierne styre den svære dialog og stoppe tavshedsepidemien

Stop tavshedsepidemien

Her er et link til hvordan du kan lave en selvevaluering af din ledelse af psykologisk tryghed: 

Download filen her: Selvevaluering ledelse af psykologisk tryghed

Her er et link til videoer om psykologisk tryghed:

Amy Edmondson interview - Christian Ørsted, 1 time samtale

TED TALK https://www.youtube.com/watch?v=LhoLuui9gX8&t=53s

Her er et link til artikler og oplæg om Psykologisk tryghed:

https://www.lederweb.dk/artikler/7-raad-saadan-skaber-du-en-kultur-med-plads-til-at-fejle

Skriv gerne til mig, hvis du enten ønsker støtte til at sætte fokus på den psykologiske tryghed i organisation eller på din egen ledelse af den psykologiske tryghed. Så hjælper jeg med at designe de processer som bedst understøtter gruppedynamikken frem mod psykologisk tryghed.

 

 

Del