Narrative metoder

Det narrative er mere etik end teknik, da den grundlæggende forståelse er, at vores identitet bliver til i spændet mellem de levede og fortalte historier. Vi har alle kompetencer, som ikke bruges aktivt lige nu, da nogle fortællinger forhindrer dem i at komme i spil.

I et narrativt perspektiv kan vi skabe udvikling ved at undersøge, hvilke historier der fortælles, hvad disse historier gør muligt og umuligt, og hvilke alternative historier der kan fortælles. Skabelse af mening igennem fortællinger er det ”redskab”, man med det narrative perspektiv betjener sig af for at redde og skabe mening.

Her er links til forskelligt inspirationsmateriale, du kan bruge:

Nedenstående interviewguide har som hensigt at eksternalisere det, der undersøges. Interviewet tilbyder at undersøge fænomenet på en måde, hvor I får øje på, hvad der er magtfuldt i jeres liv. DU = fænomenet = spøgelset)

Se TED-talk:

Del