"Jeg har haft fornøjelsen af at samarbejde med Charlotte både i mit tidligere og i mit nuværende job. Og jeg må bare konstatere, at Charlotte er god til at facilitere en proces, hvor der gives plads til det vigtige, samtidig med at hun skaber en fornemmelse af, at vi er nået i mål med dagens program.” Trine Juulstrup Afdelingsleder Human House A/S

Trine Juulstrup Afdelingsleder Human House A/S
Link

Uden Charlottes indsats var vi ikke kommet i mål. Det har på mange måder været et ekstraordinært forløb, som har bragt Krongården og jeg som leder et helt andet sted hen. Med muligheder for faglig udvikling vi ikke havde tidligere, der er blevet plads til det nu. Charlotte har set og hørt ting, sat ord på og skabt tydelighed og bevidstgørelse for den enkelte. Det har givet mig som leder muligheder og plads til at være den leder, jeg gerne vil være. Krongården har altid været et fantastisk sted, men der har også været et uforløst potentiale, som nu får mulighed for at udfolde sig.

Mette Allerup Jacobsen, Pædagogisk Leder Sorø Kommune, Dagtilbud Syd, Krongården
Link

Charlotte Eli har vist mig hvordan fokus på kommunikation og respons kan ændre relationer mellem mennesker og jeg kan varmt anbefale hende både som supervisor og underviser.

Gitte Suarez Christensen, Afdelingsleder Jobcenter Brøndby Kommune
Link

Charlotte´s spørgsmål får mig til, selv at få øje på andre perspektiver. Hvilket sætter mine tanker og refleksioner i gang, og ender med at giver mig langt flere handlemuligheder.

Hanne Marie Bonde, Leder Center for Børn Unge og Familier, Glostrup Skole
Link

Supervisionen giver os i ledelsen ny inspiration og energi til udfordrende opgaver, også selvom det til tider kan være følelsesmæssige svære ting at håndtere. Samtidigt hjælper supervisionen os med at afstemme Maglesøhus' mål, strategier og værdier. Det skaber sammenhæng, trivsel og fælles retning i vores ledelsesarbejde. 

Pia Kjær Rolander, Forstander Maglesøhus
Link

Charlotte´s undervisningsstil, viden og personlighed har givet mig stor inspiration i min udvikling; ledelsesmæssigt såvel som personligt. Og så er jeg, gennem Charlotte´s måde at formidle på, blevet utroligt nysgerrig på sprogets anvendelse, begrænsning og effekt.

Søs Nehring, afdelingsleder Helsingør Rehabiliterings- & Træningscenter
Link

Hvis man vil have modspil og kvalificeret hjælp, så er Charlotte en fremragende sparringspartner.

Lotte Aabye, Afsnitsleder i Center for skoler og institutioner Ballerup Kommune
Link

Charlotte skaber en varm, innovativ og faglig kompetent sparring og rådgivning til udvikling af vores ledelsesteam. Hun mestre balancen mellem at sætte retning, byde kompetent ind og samtidig give os plads til indbyrdes dialog og sparring. Vi var så heldige at være de første der fik mulighed for, at afprøve Charlottes nye geniale koncept: Proceskrukken. Med udgangspunkt i et formøde, udarbejdede hun en velkomponeret drejebog der guidede os gennem en udviklingsdag i ledelsesteamet – drejebogen kom sammen med proceskrukken som indeholdt spændende materialer og introduktionsbreve til hver proces vi skulle igennem i løbet af dagen. Det fungerede super godt og var både inspirerende, udviklende og en unik mulighed for at få arbejdsro i teamet. Efterfølgende havde vi en dag sammen med Charlotte, hvor hun ledte os gennem og hjalp os med, at samle op på indhold, pointer og beslutninger.

Anette Lykke, Distriktsleder Distrikt Hedegården
Link