Gennem de sidste 25 år har jeg arbejdet med udviklingsprocesser, der giver mulighed for, at mennesker udfolder opmærksomme, nærværende og reflekterende sider af sig selv, og hvor den enkelte føler sig styrket.

Jeg har erfaring inden for offentlige og private organisationer, hovedsageligt inden for pædagogiske, sundhedsfaglige og sociale områder og på tværs i kommunale forvaltninger, hvor arbejdsopgaverne er kendetegnet ved en høj grad af kompleksitet. 

Jeg skaber udvikling via undervisning, facilitering, supervision, coaching og andre former for berigende samtaler. Mit fokus er, at udviklingen skal have en positiv betydning for kvaliteten af kerneydelsen.

Jeg har altid fokus på, at de involverede ledere/medarbejdere stimuleres til at engagere sig i meningsfulde og kreative processer, hvor den enkelte og gruppen anvender deres fulde potentiale frem mod et ønsket mål.

Fagligt er jeg optaget af:

  • KommunikationCharlotte Eli
  • Psykologisk tryghed og ytringsklima
  • Samarbejde, mental sundhed og psykisk arbejdsmiljø
  • Narrativ organisationsudvikling og sprogets skabende kraft
  • Facilitering af dialog- og læreprocesser
  • Organisationsudvikling og forandringsprocesser
  • Innovation og kreativitet
  • Evaluering og kvalitetsudvikling

Personlige data:

Jeg er født i 1965, og jeg er den stolte mor til Ludvig og Sofus, som begge er født i 1994.