Generelt om proceskonsultation

I forbindelse med udviklingsprocesser er det ofte en styrke at have ekstern bistand til at facilitere de mange processer undervejs.
Jeg har stor erfaring med udviklingsopgaver, som kræver, at der faciliteres processer med henblik på, at både medarbejdere og ledere opnår fælles ejerskab til opgaverne. Jeg lægger vægt på, at der skabes innovative rum, hvor der er plads til kreativitet og mangfoldighed, og at der altid afrundes med målrettede handleplaner, hvor det er tydeligt, hvem der gør hvad, hvornår. Jeg arbejder med fokus på, at det er de små skridt, som skaber de største forandringer.

Hvis du har spørgsmål eller vil lave en aftale, kontakt mig på 3030 7606 eller mail@charlotteeli.dk.