NetværksgrupperAt være en del af et ledernetværk kan få dig til bevare og udvikle mod til at lede, så du kan tage livtag med den tvivl, der kan opstå. Netværk skaber rum for selvindsigt, selvomsorg og danner mulighed for sparring og inspiration på tværs.

Jeg faciliterer forskellige former for ledernetværk, det kan være tværgående eller faglige netværk, fx netværk for centerchefer, skoleledelsesnetværk, opholdssteder eller ældre- og omsorgsledelsesnetværk.

Netværkene kan have karrakter af sparrings-, inspirations- eller supervisionsnetværk eller en skøn blanding, alt efter jeres ønsker og behov.

Vi arbejder struktureret med at adskille tale- og lyttepositioner. Som en fast del af møderne reflekterer vi over, hvordan den måde, vi har været sammen på, kan bruges i andre sammenhænge – således at du både får nye samtaleredskaber og bliver klogere på det konkrete tema, du har arbejdet med.