Procesværkstedet

Bliv bedre til at designe processer, der kan skabe mulighed for, at strategier bliver oversat og I skaber den ønskede kulturudvikling.

Når du planlægger, gennemfører og evaluerer processerne, er der forskellige metoder og redskaber, du kan benytte dig af.

Her kommer nogle redskaber, og flere er på vej.

Drejebogen hjælper dig til at få overblik over, hvad indholdet er, hvilke processer der kan understøtte at der sker læring, og hvad der skal ske hvornår.

Få inspiration til skabende processer som åbner for mere kreative sider og forhold som vi har svært ved umiddelbart at sætte ord på.

Her er materialer hvis du vil lave en markedsplads, hvor det bliver tydeligt hvilke kompetencer der er hos de enkelte medarbejdere og i afdelingen, hvad der gerne skal mere i spil og hvad der måske er udsolgt af.

Skriv gerne til mig, hvis du enten ønsker at få hjælp til at designe involverende processer, som du selv som leder står for faciliteringen af, eller hvis jeg skal hjælpe med faciliteringen.

Hvis du har ideer til redskaber, du gerne vil kunne downloade fra denne side, så sig til.

Del