Karrieresparring Har I brug for ekstern hjælp til at håndtere ledelse af det psykiske arbejdsmiljø og ideér til hvordan I kan gribe arbejdet an, så der gennem fokus på kvaliteten af kerneopgaven, skabes trivsel på arbejdspladsen.


Bøvler I med:
• Noget går galt i samarbejdet
• Uklare forventninger
• At få skabt rum for den professionelle dialog om jeres udfordringer
• Håndtering af høje følelsesmæssige krav
• Prioritering af store opgavemængder
• Uklare kommunikations veje
• Store som små strukturændringer i hele / dele af virksomhedens
• Hvordan I skal tage fat på et påbud, som I har fået af Arbejdstilsynet
• Manglende fælles procedurer og beredskab, der virker, når det brænder på

Så kunne I have brug for et tilpasset forløb med konsulentstøtte til håndtering og forebyggelse, så I sætter spot på det psykiske arbejdsmiljø, på en måde hvor I både øge kvaliteten af kerneopgaven, den mentale sundhed og organisationens resiliens.