For at du som leder kan bevare og udvikle mod til at lede, er det vigtigt, at du kan tage livtag med den tvivl, der kan opstå.

Samtalerne tager afsæt i de behov, der er. Der skabes nye forståelser af de problematikker, som bringes op. Ved at blive engageret i kreative læreprocesser, åbnes der for mere opmærksomme, nærværende og eftertænksomme sider.

Mantraet for samtalerummet er at udvikle “mod til at handle og tænke anderledes om en given sag” i praksis.

Tilgangen til samtalerne er pragmatisk, jeg er særlig inspireret af narrative, systemiske og eksistentielle tilgange, men det er jer og det tema, der arbejdes med, som bestemmer, hvilken tilgang der er hjælpsom. Vi arbejder struktureret med at adskille tale- og lyttepositioner. Som en fast del af samtalerne reflekterer vi over, hvordan den måde, vi har talt sammen på, kan bruges i andre sammenhænge – således at du både får nye samtaleredskaber og bliver klogere på det konkrete tema, der har været fokus på.

Samtalerne kan foregå ved fysiske møder, telefonsamtaler, Skypesamtaler eller sparring på mail. Samtalerne kan foregå i din organisation, og min rejsetid faktureres så med 50% og inkluderer kørte kilometer. Hvis samtalerne foregår på Christianshavn, faktureres der ingen rejsetid, og du kan parkere gratis i gården. Det er også muligt at samtalerne foregår i naturen, mens vi vandrer, ror kajak eller på anden måde er i interaktion med det åbne rum.

Samtalerne er fortrolige, og jeg har tavshedspligt.

Betalingen kan ske efter hver samtale eller via en klippekortsordning.

Hvis du har spørgsmål eller vil lave en aftale, kontakt mig på 3030 7606 eller mail@charlotteeli.dk.