Facilitering Processer proces procesmagerFacilitering skaber udsyn og åbner for nye perspektiver ved at kanalisere en forsamlet gruppe menneskers energi og kommunikation på en sådan måde, at deres udbytte bliver langt større, end hvis de var overladt til sig selv. Vi aftaler, hvilken form for facilitering der er brug for, og hvor fleksibelt programmet skal være. Formen afhænger af formål, antal deltagere og konteksten.

Vi vælger pragmatisk mellem forskellige tilgange, og ved at jeg laver en drejebog, hvor processerne planlægges i detaljer trin for trin, bliver det tydeligt, hvilke aktiviteter der skal foregå, og hvordan de skal forløbe, så du som leder har fuld indsigt i, hvordan arrangementet er planlagt.

Tilgangene kan fx være:

Narrative perspektiver

Narrative tilgange, hvor vi arbejder med at undersøge, hvilke historier der er i spil, og åbne for alternative måder at forstå verden på. De metoder, vi bruger, er fx bevidning og ved at arbejde eksternaliserende, så vi ser problemet som problemet og mennesker som nogle, der bliver påvirket af de problemer, der hersker i deres liv. 

Værdsættende undersøgelse

Den værdsættende tankegang handler om at sætte fokus på det, der virker, og undersøge, hvad det er, der får det til at virke. Ved at skabe lyst, mod og engagement sikres den nødvendige energi, der får en organisation til at bevæge sig mod et fælles mål. 

Open Space Technology

Open Space Technology er en mødeform og arbejdsmetode, der er inspireret af det liv, der opstår i pauser – hvor deltagerne selv vælger temaer efter interesse. Metoden er fuldstændig uden overflødig struktur og kan bruges i grupper fra 8 til 300 personer. Grundpræmissen er, at deltagerne er eksperter på indholdet og i stand til at træffe beslutninger. Open Space skaber et åbent rum, hvor hver eneste deltager bidrager med sin kompetence og kreativitet og har direkte indflydelse på det endelige resultat.