Kommunikation og konflikthåndteringJeg hjælper jer med at finde veje sammen, ved at vi åbner for nye perspektiver for, hvad der sker i kommunikationen, og I får en større forståelse af, hvilke intensioner og behov der er på spil, når der er uoverensstemmelser, der giver spændinger i og mellem mennesker.

Vi arbejder kulturudviklende med den organisatoriske evne til at identificere, italesætte og håndtere uenigheder og forskelligheder på måder, så konflikter kan blive positive for organisationens udvikling. 

Vi kan enten lave en møderække, som har karakter af konflikthåndtering, eller planlægge et kursus, hvor vi mere generelt arbejder med at øge forståelsen for, hvad der sker i det kommunikative samspil.

Tilgangen er pragmatisk. Jeg er særlig inspireret af narrative, systemiske og eksistentielle tilgange, men det er jer og det tema, der arbejdes med, som bestemmer, hvilken tilgang der er hjælpsom. Vi arbejder struktureret med at adskille tale- og lyttepositioner. Som en fast del arbejder vi eksemplarisk, ved at vi reflekterer over, hvordan den måde, vi har talt sammen på, kan bruges i andre sammenhænge – således at I både får nye samtaleredskaber og bliver klogere på det konkrete samspil, der var i interaktionen mellem os i rummet.