Sådan forløber en konsulentopgave (ofte)

1. fase: Henvendelse

En konsulentopgave starter med, at I kontakter mig med en mere eller mindre konkret forespørgsel. Sammen foretager vi en foreløbig indkredsning af, hvad opgaven drejer sig om, hvem der er rekvirent og deltagere, og hvordan opgaven vil kunne startes op. Dernæst afklarer vi, hvem der skal med til den indledende konsultation, og fastlægger en dato for denne. Denne afklaring sker pr. telefon og mail og er gratis for kunden.

2. fase: Indledende konsultation 

Den indledende konsultation er mellem mig og relevante personer fra jeres organisation, dvs. kontaktpersonen, rekvirenten og typisk 1-2 øvrige organisationsmedlemmer. Formålet med den indledende konsultation er, at alle parter udveksler synspunkter om organisationens nuværende situation, forskellige ønsker til fremtiden og til konsulentbistanden, samt hvordan det samlede forløb kunne se ud. Jeg betragter den indledende konsultation som et formelt møde, hvor jeg styrer processen, sætter de vigtige spørgsmål på dagsordenen og interviewer deltagerne.

3. fase: Design og skriftlig aftale

På baggrund af den indledende konsultation udformer jeg en skriftlig samarbejdsaftale, der ridser de overordnede rammer for konsulentbistanden op. Aftalen omfatter tematisering, aktiviteter, tid, sted, om der skal inddrages andre konsulenter, honorarer, opgavefordeling m.v. Rekvirenten i jeres organisation skriver under på samarbejdsaftalen, som herefter danner grundlag for det samlede forløb.

4. fase: Gennemførelse af opgaven

De aftalte aktiviteter planlægges nu på detailplan og gennemføres. Dette vil foregå i et samarbejde mellem mig og kontaktpersonen og/eller rekvirenten i jeres organisation. Det betyder fx, at jeg vil inddrage jer i særligt vigtige overvejelser om tilrettelæggelsen af de enkelte aktiviteter, og hvilke justeringer der kunne være nyttige undervejs. Til slut rundes opgaven af med en valuering af forløbet.